Kamis, 14 Mei 2015

“Wahai Rasulullah, hatiku membisikkan ….”

            Utsman bin Mazh’un RA adalah seorang sahabat Muhajirin dan termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalin (golongan yang mula-mula memeluk Islam), ketika itu kaum muslimin belum mencapai duapuluh orang. Ia sempat hijrah ke Habasyah tetapi kemudian kembali ke Makkah, ia juga menjadi sahabat yang pertama meninggal Madinah dan dimakamkan di Baqi. Suatu ketika Utsman bin Mazh’un bertemu Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, hatiku membisikkan agar aku menceraikan Khaulah binti Hakim (yakni istrinya)!!”
Rasulullah SAW memang pernah mengajarkan kepada para sahabat, bahwa apabila mereka merasakan sesuatu yang meragukan, hendaklah ia ‘bertanya’ kepada hati kecilnya. Ibnu Mazh’un ini memang merupakan sahabat yang selalu ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah. Dan dalam rangka ‘mengejar’ peningkatan ibadah itu, terbersit dalam hatinya pemikiran bahwa ia akan lebih banyak dan lebih fokus beribadah jika tidak memiliki istri.
Mendengar penuturannya itu, beliau bersabda, “Janganlah engkau tergesa-gesa, sungguh di antara sunnah-sunnahku adalah menikah!!”
Ia berkata lagi, “Wahai Rasulullah, hatiku membisikkan agar aku memutuskan (mengebiri) alat syahwat dariku!!”
Nabi SAW bersabda, “Janganlah engkau tergesa-gesa, mengebiri syahwat untuk umatku adalah dengan melanggengkan (yakni, istiqomah) berpuasa!!”
Utsman Berkata lagi, “Hatiku membisikkan agar aku mengasingkan diri dari manusia (yakni, bersikap rahbaniyyah, seperti rahib, paderi dan pendeta untuk fokus beribadah).”
Nabi SAW bersabda, “Janganlah engkau tergesa-gesa, sesungguhnya hidup rahbaniyyah bagi umatku adalah jihad dan haji!!”
Ia berkata lagi, “Hatiku membisikkan agar aku meninggalkan memakan daging (kalau sekarang mungkin disebut vegetarian).”
Nabi SAW bersabda, “Janganlah engkau tergesa-gesa, sesungguhnya aku menyukainya (yakni memakan daging), seandainya aku memperolehnya niscaya aku akan memakannya. Dan jika aku memohon kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya !!”

Note : iu5-67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar