Kamis, 04 Desember 2014

Ketika Malaikat Jibril Terhalang Masuk

Suatu ketika Malaikat Jibril berjanji akan mendatangi Nabi SAW di rumah Aisyah, istri kesayangan beliau. Tetapi ketika waktu yang ditentukan itu tiba, malaikat Jibril belum muncul juga, padahal Nabi SAW telah menunggu cukup lama di dalam rumah. Beliau meletakkan tongkat yang dipegangnya sambil berkata, “Allah dan utusan-Nya (yakni Jibril) tidak mungkin menyelisihi janji!!”
Tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seekor anjing berlari-lari di bawah tempat tidur, beliau bersabda kepada istrinya, “Kapan anjing itu masuk?”
Aisyah berkata, “Deni Allah, saya tidak mengetahuinya!!”
Maka beliau menyuruh Aisyah mengeluarkan anjing tersebut dari dalam rumah, dan tak lama berselang malaikat Jibril datang. Rasulullah SAW bersabda, “Engkau telah berjanji kepada saya untuk datang, tetapi saya telah lama duduk menunggu tetapi engkau tidak muncul-muncul juga?”
Malaikat Jibril berkata, “Anjing di dalam rumah itulah yang mencegah saya untuk masuk, sesungguhnya saya tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar!!”
Dalam riwayat lainnya disebutkan, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa memelihara anjing, selain anjing untuk berburu atau untuk menjaga ternak (dan tanaman, dalam riwayat lainnya), maka pahalanya akan dikurangi dua qirath (dalam riwayat lain, satu qirath) setiap harinya.”
Tentang gambar, antara lain Nabi SAW pernah bersabda, “Barangsiapa menggambar suatu gambar (yang bernyawa) di dunia, maka nanti pada hari kiamat ia akan dituntut untuk meniupkan roh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu untuk meniupkannya!!”
Beliau juga bersabda, “Sesungguhnya siksaan Allah yang paling keras (berat) pada hari kiamat nanti, yakni pada orang-orang yang suka menggambar.”      

Note : rs2-514..

1 komentar: